Atrakcje w okolicy gminy Proseč pod Ještědem

Atrakcje w okolicy gminy

O nazwie Proseč pod Ještědem

Językoznawcy interpretują znaczenie nazwy miejscowości w poniższy sposób. Lokalna nazwa Proseč powstała od rzeczownika "proseč" [w wolnym tłumaczeniu "przerąb", "wycinka"] w znaczeniu wyciętej drogi („ein durchgehauener Weg“). Proseč lub prosek oznaczało osadę założoną w miejscu wycinki. Lokalna nazwa Prosek tłumaczona jest jako pochodna od tak samo brzmiącego rzeczownika o znaczeniu "droga powycinana w lesie, przesieka", wyrąb [prosekaná cesta v lese, výseka, průklesť, průseč, proseč, prorub, průseka]. Na takiej drodze, która prowadziła przez zalesiony grzbiet Ještědu i łączyła Ziemię Českodubską z doliną Nysy, powstała także wieś Proseč.

W pełnej nazwie gminy zawarta jest więc także nazwa góry Ještěd. Natomiast wytłumaczenie nazwy góry nie jest w pełni jednoznaczne. Dawniej próbowano tłumaczyć ją na podstawie słowiańskiego rdzenia – Jěščěd hipotetycznie pochodzącego od imienia Jěšek. W obecnych czasach językoznawcy bardziej skłaniają się ku temu, że nazwa ma pochodzenie przedsłowiańskie i związana z określeniem lasu jesionowego.

login
gt:0.027